Σπέρματα

Η Αγροκτηνοτροφική είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος κατεψυγμένου σπέρματος του κορυφαίου Γερμανικού οργανισμού Γενετικής και  Αναπαραγωγής GGI-SPERMEX. Πίσω από την GGI-SPERMEX βρίσκονται 12 συνεταιρισμοί από όλη τη Γερμανία που φέρνουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη γενετική από τις περιοχές τους.

Οι αναπαραγωγικές αξίες των ταύρων που προσφέρει η GGI-SPERMEX βασίζονται σε ανεξάρτητη, ελεγχόμενη από το κράτος συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων, που πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ή και τα υπερβαίνουν. Η καταχώρηση, ο έλεγχος απόδοσης και η εκτίμηση της αναπαραγωγικής αξίας πραγματοποιούνται με συνέπεια σε όλη τη Γερμανία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες.

Όσον αφορά στην εκτροφή βοοειδών, η Γερμανία είναι Νο 1 στον κόσμο: Οι δυνατότητες της GGI-SPERMEX βασίζονται στον μεγαλύτερο καταγεγραμμένο πληθυσμό κοπαδιών και γενεαλογικών βιβλίων των Holsteins και Red Holsteins, Fleckvieh και Brown Swiss , στη μεγαλύτερη και πληρέστερη δεξαμενή δειγμάτων αναφοράς σε ταύρους με απογονικό έλεγχο που βρίσκονται στη βάση της γονιδιακής επιλογής, ένα από τα παλαιότερα μητρώα αγέλης και το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής παγκοσμίως.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τρέχοντα κατάλογο σπερμάτων (ανανεώνεται ετησίως)

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος