ΛΙΠΗ

Τα λίπη αποτελούν σημαντικό συστατικό της διατροφής των μηρυκαστικών.
Είναι μια συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας.
Χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν την παρεχόμενη με την τροφή ενέργεια, χωρίς
συγχρόνως να αυξάνεται ο όγκος της τροφής σημαντικά.
Βελτιώνουν το ενεργειακό ισοζύγιο, συμβάλλοντας έμμεσα στη γονιμότητα των ζώων.
Επηρεάζουν επίσης τη θρεπτική αξία και τη σύνθεση του γάλακτος καθώς και την απόδοση
σε βούτυρο.

Η Αγροκτηνοτροφική έχει στην διάθεση της μια ευρεία γκάμα από φυτικά λίπη


Σάπωνες (84)

Υδρογονομένα (99)
Κλασματοποιημένα
Categories: , ,