ΟΥΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ

Το NitroShure είναι μια επικαλυμμένη (by pass) και αργής αποδέσμευσης πηγή αζώτου που βασίζεται σ’ ένα βαθμό στην ουρία των ζωοτροφών

Ταΐζοντας τη μεγάλη κοιλία
Τα βακτήρια που αποικίζουν τη ΜΚ έχουν την ικανότητα να συνθέτουν πρωτεΐνη από μη πρωτεϊνικό άζωτο. Συνεπώς, αρκετή ενέργεια, μικροστοιχεία και μέταλλα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην τροφή. Έτσι τα μηρυκαστικά μπορούν να καλύψουν τις πρωτεϊνικές τους ανάγκες όχι μόνο από πηγές πρωτεϊνικού αζώτου αλλά και από τα βακτήρια της ΜΚ όπως επίσης και από μη πρωτεϊνικό άζωτο όπως η ουρία. Ειδικότερα όταν το σιτηρέσιο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια αλλά χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικό περιεχόμενο συνιστάται η χρήση μίας πρόσθετης πηγής μη πρωτεϊνικού αζώτου.

Ισορροπώντας το σιτηρέσιο
Οι κύριοι στόχοι στην κτηνοτροφία είναι η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των ζωοτροφών και η μεγιστοποίηση της αύξησης βάρους και της παραγωγής γάλακτος. Ως εκ τούτου τα σιτηρέσια με υψηλή ενέργεια και χαμηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνες έχουν αρνητική επίπτωση στην υγεία της ΜΚ. Η ουρία έχει υψηλότερο πρωτεϊνικό περιεχόμενο από τις υπόλοιπες πρωτεϊνικές πηγές όπως η σόγια. Αυτό σημαίνει ότι μικρότερες ποσότητες ουρίας αντικαθιστούν μεγαλύτερες ποσότητες σόγιας. Έτσι η χρήση ουρίας επιτρέπει τη χρήση υψηλότερων ποσοστών κυτταρινών στο σιτηρέσιο που προωθούν το μηρυκασμό και συμβάλλουν στην βελτίωση της υγείας της ΜΚ.

Προστατευμένο άζωτο (by pass άζωτο)
Το τάισμα μη προστατευμένης ουρίας εμπεριέχει τον κίνδυνο της τοξικότητας. Η ειδική τεχνολογία της επικάλυψης είναι η λύση ελαχιστοποίησης αυτού του κινδύνου. Επιπρόσθετα, η αργή απελευθέρωση της ουρίας διευκολύνει το συγχρονισμό της πέψης της ενέργειας και της πρωτεΐνης στην μεγάλη κοιλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη μικροβιακή ανάπτυξη στη ΜΚ και συνεπώς περισσότερη διαθέσιμη πρωτεΐνη στο έντερο για αξιοποίηση από τον οργανισμό.


Κωδικός προϊόντος: 009-06-0555 Κατηγορίες: , ,