Διπλά επικαλυπτόμενη ποτίστρα χυτοσιδήρου

Διπλά επικαλυπτόμενη ποτίστρα χυτοσιδήρου. Ομαλή βαλβίδα ροής για να υπάρχει επιθυμητή ροή νερού. Παροχή νερού μέσω σωλήνα μισής ίντσας από την πάνω ή την κάτω μεριά. Προσαρμόζεται σε τοίχο ή σωλήνα με 4 σημεία ένωσης. Ποσότητα ροής νερού κατά προσέγγιση: 12 λίτρα/λεπτό (σε 5 bar πίεση).