Εμαγιέ ποτίστρα από χυτοσίδηρo

Εμαγιέ ποτίστρα από χυτοσίδηρο. Ομαλή βαλβίδα ροής για να υπάρχει κατάλληλη ροή νερού. 1/2” παροχή νερού από την πάνω ή την κάτω μεριά. Για τοποθέτηση σε σωλήνα ή σε τοίχο. Στερέωση 4 οπών. Ποσότητα ροής νερού κατά προσέγγιση 6 λίτρα/ λεπτό (στα 5 bar πίεσης νερού). Χυτοσίδηρος