Γάντια μαιευτικά Septicare X100

87 cm (34.3′). Λεπτά αλλά δυνατά. Προστατεύουν από μικροοργανισμούς με την οδηγία 89/686/ΕΕC περί του προστατευτικού εξοπλισμού προσωπικού. Κουτί των 100 τεμαχίων. Made in France.

Category: