Κεφαλή αερίου

Κεφαλή αερίου κατασκευασμένη από προπένιο/προπάνιο/ βουτάνιο. Ταιριάζει στον αποκερατωτή αερίου NETHORN (Ref. 103016). Χωρητικότητα: 60g. Κουτί των 12 τεμαχίων.