Ψηφιακό θερμόμετρο

+32°C έως +44°C. Κλείνει αυτόματα μετά από 15″.

SKU: 001-02-0113 Category: