Σκούπα 60cm

Με ξύλινη βάση και εσοχή για κοντάρι (24mm). Με κόκκινες και ανθεκτικές στην υγρασία τρίχες PVC. Χωρίς κοντάρι 129007002. Μήκος: 60cm.

SKU: 001-02-0190 Category: